Hur Man Lär Upp Restauranganställda På Bästa Sätt

Bakom varje framgångsrik restaurangs succé står det en kunnig och välutbildad personal. Visst finns det personer som tycks vara födda in i serviceyrket, som älskar kundservice och kontakt. Andra är redan från start fantastiska matkreatörer med fingertoppskänsla, men sanningen är att utan teoretisk kunskap och träning kommer inte ens den mest begåvade särskilt långt.

restaurangs

Det är rent förödande för en restaurang om personal och chefer saknar kunskap om gällande lagstiftning. Alla i restaurangen bör ha goda kunskaper om livsmedelslagstiftningen. Följs inte lagstiftningen i frågor som rör hantering av livsmedel, hygien, säkerhet och förvaring kan restaurangen i värsta fall vara tvungen att stänga.

Varje restaurangägare bör noga fundera ut olika sätt att öka kunskapsnivån hos sina anställda. För den som precis börjat arbeta i restaurangbranschen, eller vill vidareutbilda sig, är en restaurangutbildning ett motiverande och bra sätt att ta sig vidare i karriären.

Glöm inte att planera

Planering är nödvändigt för en restaurangägare eller för den som ska utbilda andra. Att välkomna en ny medarbetare på ett effektivt och bra sätt kräver en fungerande och noga utarbetad plan. För att restaurangen ska nå nya höjder och ta sig upp i toppskiktet är vidareutbildning av befintlig personal viktig.

För att förbättra ny eller befintlig personals kunskaper bör man ta reda på vilka utbildningsmöjligheter och vägar det finns i branschen. Som restaurangägare är det en fördel att hålla sig uppdaterad när det gäller olika utbildningsprogram och kurser för restaurang.

Ta hjälp av personalen

Att ta hjälp av interna resurser är effektivt och motiverande för alla parter. Men endast om det görs på rätt sätt. Att utse en mentor åt en lärling är ett bra första steg inom intern träning. Lärlingen observerar hur kollegan utför sitt jobb och får en känsla för hur jobbet ska utföras.

Att endast ge skrivna eller muntliga instruktioner är en passiv träningsform. Lärlingen bör alltid observera andra och få feedback på eget utfört arbete. Skrivna instruktioner är dock ett bra sätt att se till att inget viktigt glöms och att träningen är koherent.

Man bör inte glömma att det är hård konkurrens i restaurangbranschen, idag kan de bästa kockarna vraka och välja var de vill arbeta. Att behålla en stabil och väl sammansvetsad grupp är en viktig hörnsten för en framgångsrik restaurang. Motiverad personal som känner att de tillåts att utvecklas tenderar att stanna och föra en restaurang mot stjärnorna.